Folkets Stemme

Vi har en mening og vil at politikerne lytter til den!

Vi tar pulsen i store viktige politiske saker som har betydning for hele folket

Hva vi tilbyr

Enkel og sikker brukerregistrering

Alle som vil avgi stemme må være registrert bruker. Dette er Gratis

Meningsmålinger

Vi publiserer enkle og konkrete spørsmål om aktuelle politiske saker som alle i Norge er velkommen til å avgi sin stemme i.

Tidsbegrensning

Alle spørreundersøleser er tidsbegrenset slik at resultatet kan oversendes riktig statsråd / departement før avgjørelse tas i stortinget.

Om oss

Individuell og politisk nøytral nettside som ønsker å gi politikerne et verktøy for å behandle politiske saker i tråd med folkets vilje.

I Norge er det politikerne på Stortinget som avgjør hvilke store politiske avgjørelser som skal innføres. De kontrollerer alt fra lokalpolitiske saker til endring av grunnloven vår.

Det er i dag liten eller ingen rutine for når folket blir spurt om hva de ønsker, selv i saker som har enorm innvirkning og konsekvenser i hverdagen og tilværelsen deres.

Etter for mange saker hvor våre folkevalgte fatter vedtak som går mot folkeviljen ønsker vi derfor å bygge opp et verktøy for politikerne som tar pulsen på hva folket mener og kan ta utgangspunkt i dette før stortinget fatter vedtak.

Som organisasjon har vi ingen meninger selv i noen av sakene men stiller spørsmålene fra politikken som er aktuelle. Våre frivillige har selvfølgelig samme rett som alle andre til å registrere seg og avgi sin stemme i hva de mener er riktig.

Tilbakemeldinger

Her er noe av det våre brukere sier om oss
Enkelt og viktig.
Knut

Knut

Utvikler
Genialt enkelt samtidig avansert.
Anette

Anette

Utvikler
Nyskapende og nøytral. Perfekt.
Hans

Hans

Utvikler

Kontakt oss

Har du spørsmål, feilmeldinger eller ris & ros kontakter du oss her.

Vilkår for bruk

Folkets Stemme er en individuell og politisk nøytral nettside for å ta pulsen hos det norske folk i de store politiske sakene som til enhver tid ligger på stortingets bord. Vi kan gjerne kalle det "Folkeavstemning". Vi har en stemme og vi vil bli hørt! For å kunne kvalitetssikre resultatene må stille noen krav til brukere.
  • Bruk av Folkets Stemme er og skal alltid forbli gratis. Siden det ikke er gratis å drifte siden eller vedlikeholde webhotellet ber vi om støtte fra brukere i to former. Enten ved engangsdonasjoner eller at brukere kan bli abonnent med månedlig støtte. Dette er selvfølgelig helt frivilllig og påvirker på ingen måte folks mulighet til å bruke siden.
  • Alle som vil gi sin stemme i saker må være registrerte brukere. Det vil komme muligheter for innlogging med sosiale medier som Facebook, Twitter og Google+.
  • Alle registrerte brukere er begrenset til én (1) stemme i hver avstemning som publiseres.
  • Som et ekstra sikkerhetstiltak logger vi IP adressen for å forhindre misbruk ved for eksempel opprettelse av flere brukerprofiler.
  • Av statistiske hensyn ber vi også om at brukere registrer seg med fullt navn, fødselsdato og nasjonalitet. Annen informasjon som det spørres om er valgfritt.
  • Alle spørreundersøkelser vil ha en tidsbegrensning, ofte i tilknytning til når saken skal opp for avstemming i stortinget.
  • Statistikk for avstemningene vil bli publisert etter at avstemningen er avsluttet
  • Vi stiller foreløpig ingen minstekrav til antall stemmer for at resultatet skal bli publisert.
  • Alle avstemninger vil bli oversendt statsråden og departementet som saken omhandler når resultatene er klare.
  • Det vil være mulig å dele alle avstemninger på sosiale medier for å øke engasjementet.