Frivillige operatører søkes

Folkets Stemme er en politisk nøytral organisasjon som gjennom meningsmålinger og spørreundersøkelser har som mål å gi politikerne nasjonalt og lokalt et verktøy som gjenspeiler velgernes mening før de fatter vedtak med potensiell massiv innvirkning på folks økonomi og levesett.

For å kunne bidra på best mulig måte søker vi nå etter frivillige som kan være med å utvikle siden videre.
Oppdraget vil i hovedsak bestå i å holde nettsiden oppdatert med meningsmålinger for de siste politiske samt nasjonalt- og lokalt engasjerende sakene.
Personer med god kunnskap om IT og nettsideutvikling som f.eks WordPress er også ønskelig.

Merk: Dette er ingen betalt jobb p.t.

Folkets Stemme er et privat initiativ og er opprettet uten noen form for økonomisk støtte fra Stat, offentlige eller private organisasjoner.
Donasjoner fra brukere er vår primære finansieringskilde.

Høres dette ut som en lur ide og du kunne tenke deg å bidra ønsker vi deg velkommen til å sende oss en e-post til post@folkets-stemme.no med informasjon om deg og hva du kan bidra med.

Sponset