Skal Norge knytte seg til FNs Migrasjonsavtale, Global Compact For Migration

Sponset