Frivillige operatører søkes

Folkets Stemme er en politisk nøytral organisasjon som gjennom meningsmålinger og spørreundersøkelser har som mål å gi politikerne nasjonalt og lokalt et verktøy som gjenspeiler velgernes mening før de fatter vedtak med potensiell massiv innvirkning på folks økonomi og levesett.