Avtalevilkår for bruk av Folkets Stemme

V 1.1 (7.10.2016)

Disse vilkårene gjelder tjenester levert av Folkets Stemme og regulerer forholdet mellom Folkets Stemme og brukeren(deg). Vilkårene kan endres, og brukeren plikter å følge de til enhver tid gjeldene vilkår.

  • Folkets Stemme’s plikter

  • Folkets Stemme er gratis å benytte for privatpersoner. Folkets Stemme kan ikke under noen omstendigheter garantere tilgjengeligheten til noen meningsmålinger, og kan heller ikke under noen omstendigheter stilles økonomisk, eller på annen måte ansvarlig dersom tjenesten legges ned eller er utilgjengelig.
  • Brukerens plikter

  • Brukeren plikter å følge normale retningslinjer for bruk av nett-tjenster. Dette innebærer at tjenester levert av Folkets Stemme ikke kan brukes til å distribuere eller publisere innhold som kan anses som rasistisk, pornografisk, rettighetskrenkende, eller som på andre måter strider mot norske eller internationale lover. Folkets Stemme forbeholder seg retten til, uten forvarsel, å fjerne materiell som vi mener bryter disse rettningslinjene.
  • Innhold og bildebruk

  • Dersom brukeren laster opp bilder, logoer eller annen grafikk, er det kun tillatt å laste opp bilder du selv har rettighetene til, eller hvor du på forhånd har innhentet tillatelse fra fotograf / rettighetshaver.
  • Dersom Folkets Stemme eller en annen tredjepart oppfatter bildet som krenkende kan bildet bli fjernet uten varsel.
  • Folkets Stemme forbeholder seg retten til å publisere generelle oppdateringer på kampanjer, samt laste opp bilder på kampanjer som ikke har lastet opp bilde selv.
  • Personvern

  • E-post adressen du oppgir under registrering er kun for identifisering og vil ikke bli offentlig publisert uten ditt samtykke. Du vil også periodisk kunne motta e-poster fra Folkets Stemme.
  • Din IP adresse blir logget når du besøker siden, og utfører handlinger på siden.
  • Dine data blir lagret i vår database, kun tilgjengelig for vårt tekniske personale ved vedlikehold eller oppgraderinger. Dine data blir ikke gjordt tilgjengelig for noen, uansett årsak. Denne regelen har to unntak: – Ved seriøse regelbrudd kan vi i verste tilfelle politianmeldelde saken og din informasjon blir overlevert Politiet. – Informasjon vil utleveres på bakgrunn av en rettskraftig dom i det Norske rettsystem.

Folkets Stemme er en individuell og politisk nøytral nettside for å ta pulsen hos det norske folk i de store politiske sakene som til enhver tid ligger på stortingets bord.
Vi kan gjerne kalle det “Folkeavstemning”.
Vi har en stemme og vi vil bli hørt!
For å kunne kvalitetssikre resultatene må stille noen krav til brukere.

Bruk av Folkets Stemme er og skal alltid forbli gratis. Siden det ikke er gratis å drifte siden eller vedlikeholde webhotellet ber vi om støtte fra brukere i to former. Enten ved engangsdonasjoner eller at brukere kan bli abonnent med månedlig støtte. Dette er selvfølgelig helt frivilllig og påvirker på ingen måte folks mulighet til å bruke siden.
Alle som vil gi sin stemme i saker må være registrerte brukere. Det vil komme muligheter for innlogging med sosiale medier som Facebook, Twitter og Google+.
Alle registrerte brukere er begrenset til én (1) stemme i hver avstemning som publiseres.
Som et ekstra sikkerhetstiltak logger vi IP adressen for å forhindre misbruk ved for eksempel opprettelse av flere brukerprofiler.

Av statistiske hensyn ber vi også om at brukere registrer seg med fullt navn, fødselsdato og nasjonalitet. Annen informasjon som det spørres om er valgfritt.
Alle spørreundersøkelser vil ha en tidsbegrensning, ofte i tilknytning til når saken skal opp for avstemming i stortinget. Statistikk for avstemningene vil bli publisert etter at avstemningen er avsluttet.
Vi stiller foreløpig ingen minstekrav til antall stemmer for at resultatet skal bli publisert.
Alle avstemninger vil bli oversendt statsråden og departementet som saken omhandler når resultatene er klare.
Det vil være mulig å dele alle avstemninger på sosiale medier for å øke engasjementet.